Najdi si svou obec

Aplikace slouží k získání základních informací o protipovodňové ochraně konkrétní obce v územní působnosti státního podniku Povodí Labe. Po zadání názvu obce se zobrazí informace o příslušném toku (tocích), a zda je zpracováno záplavové území případně i počet zasažených objektů a obyvatel záplavou stoleté vody. Dále je zobrazena informace o realizovaných a připravovaných protipovodňových opatřeních.