POVODÍ LABE,

státní podnik

Zvládání povodňových rizik

Úvod

57

Plány pro zvládání povodňových rizik

32
Zveřejnění aktualizace předběžného vyhodnocení povodňových rizik a vymezení oblastí s významným povodňovým rizikem uživatelům vody a veřejnosti k připomínkám.

Podle § 25 odst. 1, písm. a) bod 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňujeme uživatelům vody a veřejnosti k připomínkám aktualizaci předběžného vyhodnocení povodňových rizik a vymezení oblastí s významným povodňovým rizikem.

V souladu s ustanovením § 20 vyhlášky č. 50/2023 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, v platném znění, zpřístupňujeme aktualizace předběžného vyhodnocení povodňových rizik a vymezení oblastí s významným povodňovým rizikem od 26. června 2023 po dobu 30 dnů (do 26. července 2023) k písemným připomínkám uživatelů vody a veřejnosti.

Připomínky k aktualizaci předběžného vyhodnocení povodňových rizik je možno podávat do 26. července 2023.
V písemné podobě na adresu:
Ministerstvo životního prostředí 
Odbor ochrany vod
Vršovická 1442/65, 100 00 Praha 10 - Vršovice
­V elektronické podobě na e-mail:
pzpr3@mzp.cz

23.06.2023 - oznameni_zverejneni_aktualizacePpZPR3.docx: oznameni_zverejneni_aktualizacePpZPR3.docx (0,04 MB)
23.06.2023 - Seznam_OsVPR.pdf: Seznam_OsVPR.pdf (0,32 MB)
23.06.2023 - Vymezeni-OsVPR_Mapa.pdf: Vymezeni-OsVPR_Mapa.pdf (1,38 MB)